ZAPOSLENI

Betka Besal Rojc

  • diploma Višje tehniške varnostne šole,
  • strokovni izpit iz varstva pri delu,
  • strokovni izpit iz požarne varnosti,
  • tečaj o osnovnih pedagoško andragoških znanjih za izvajalce usposabljanja za varno delo,
  • gradbeni koordinator za fazo priprave projekta (koordinator I),
  • gradbeni koordinator za fazo izvedbe projekta (koordinator II).