Varstvo pred požarom

  • izvajanje preventivnih ukrepov požarnega varstva,
  • izdelava požarnih redov, požarnih in evakuacijskih načrtov,
  • izdelava ocen požarne ogroženosti,
  • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
  • nadzor nad izvajanjem ukrepov požarnega varstva,…