Varnost in zdravje pri delu

  • izobraževanje, usposabljanje, preizkus usposobljenosti za varno delo,
  • analiza varnosti delovnih mest, delovnega okolja in delovne opreme,
  • pregledi in preizkusi delovne opreme,
  • ocenjevanje tveganj na delovnih mestih za izjavo o varnosti,
  • nadzor nad izvajanjem ukrepov VZD,
  • gradbeno koordinatorstvo GK I., GK II.